Sekretesspolicy

A. Introduktion 

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida. 

B. Erkännande 

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal och ändrades av Fluless Sweden AB (www.fluless.se

C. Insamling av personlig information 

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:  

information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;  

information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;  

information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida vid köp, till exempel dina kontaktuppgifter, till exempel, e-postadress;  

information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;  

information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den; 

information som har att göra med tjänster du använder eller transaktioner vid köp av produkter som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter; 

information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata; 

all annan personlig information som du skickar till oss. Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy 

D. Användning av din personliga information 

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande: 

att administrera vår hemsida och verksamhet; 

att anpassa vår hemsida åt dig; 

att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida; 

att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig; 

att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida; 

att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig; 

att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften; 

att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt; 

att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet); 

att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation); 

att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen); 

att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida; 

att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier; 

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande. 

E. Utlämning av personlig information 

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. 

Vi kan utlämna din personliga information: 

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 

i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden; 

för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken); 

till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja;  

till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen. 

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy. 

F. Internationell dataöverföring 

Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. 

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien. 

Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt.  

Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra. 

Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt. 

G. Bevarande av personlig information 

Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. 

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena. 

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter: 

i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 

om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden;  

för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken). 

H. Din personliga informations säkerhet 

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. 

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. 

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi. 

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet. 

I. Ändringar 

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida.  

Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.  

Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem. 

J. Dina rättigheter 

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig;  

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. 

K. Tredje parts hemsidor 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor.  

Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis. 

L. Uppdatering av information 

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras. 

M. Kakor 

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.  

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för: 

vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare. 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel: 

i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”; 

i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och 

i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”. 

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida. 

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel: 

i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 

i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och 

i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”. 

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. 

Fluless Sweden AB 2021 

Köpvillkor

Generellt

Fluless Sweden AB (org. nr: 955219-0788) äger och driver www.fluless.se vars produkter saluförs, av nedan kallat Webbutiken. Vid försäljning till Konsument tillämpar Webbutiken de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att köparens rättigheter i enlighet med Konsumentköplagen ska regleras mellan Webbutiken och köparen.

Produkter och priser

Produkter som finns till försäljning på Webbutiken är upplagda och prissatta av Fluless Sweden AB. Samtliga priser på www.fluless.se är angivna i SEK, inklusive moms. Webbutiken ansvarar för att varje enskild produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivning och produktbild som saluförs på www.fluless.se. Webbutiken ansvarar även för att produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Butiken äger rätt att avbryta beställningar om priset är uppenbart felaktigt.

Köp och Betalning

Beställning av produkter sker via Webbutiken på www.fluless.se. Fluless Sweden AB garanterar att de betalningsalternativ vi erbjuder är säkra. I samarbete med Klarna Pay Now och PayPal erbjuder vi möjlighet att betala direkt online med kortbetalning, direktbetalning via Internetbank eller VISA/Mastercard. Klarna Pay Now garanterar snabb och säker betalning och uppfyller kraven för PCI-DSS. Säkerheten är en av de viktigaste hörnpelarna i Klarnas lösningar. Klarna är certifierade av både svenska och utländska banker samt av kortföretag. All information som rör köparens betalning krypteras med SSL (Secure Sockets Layer) vid överföring till Klarna och köparens kortuppgifter varken registreras eller lagras av Klarna.

Webbutiken förbehåller sig rätten att neka köpet om kortet saknar giltighet eller om köpesumman inte finns tillgänglig för debitering.

Vid beställningstillfället får köparen orderinformation om beställningen. Fluless Sweden AB träffar dock avtal om köp med köparen först när Webbutiken via www.fluless.se har bekräftat beställningen genom en Orderbekräftelse via e-post. Observera att du som köparen måste ha målsmans tillstånd för att handla på www.fluless.se om du är under 18 år.

Frakt och leverans

Leveranstiden är normalt 2-3 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning. Fluless Sweden AB behandlar fysiskt köparens order inom 24 timmar med undantag för helgdagar. Köparen skall ha erhållit en Orderbekräftelse av Webbutiken till sig inom 24 timmar med undantag för helgdagar. Köpare, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon e-post eller meddelande från Webbutiken bör ta kontakt med Fluless Sweden AB snarast för att säkerställa att det inte uppkommit något fel med aviseringen från Webbutiken.

Transportansvar

Webbutiken är ansvarig för varor som skadas eller kommer bort under transporten till dig. Vid en ev. retur till Fluless Sweden AB bekostar du som köpare returen och är ansvarig för varorna för transporten tills Webbutiken har mottagit försändelsen.

Leveransförsening

Om försening uppstår ska Fluless Sweden AB inom skälig tid meddela detta skriftligen till köparen. Köparen har rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid.

Ej utlöst försändelse

Försändelser ligger hos postombudet i 14 dagar innan det returneras till oss. Om du ångrar ditt köp och vill returnera varan behöver du först hämta ut paketet och därefter kontakta Fluless Sweden AB för vidare instruktioner. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. Då Fluless Sweden AB använder sig utav av rekommenderat brev gäller endast detta stycke i enstaka fall då en order är stor nog att skickas med paket.

Fluless Sweden AB förbehåller sig rätten att debitera kostnader som uppstår för hantering av ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad mm). Avgiften för ej uthämtade paket är 249 kr.

Om du inte är helt nöjd med ditt köp kan du ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Köparens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har köparen 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter.

Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. Ångerfristen börjar löpa från den dag köparen tagit emot produkten. Köparen är införstådd i att han/hon, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade produkten. Såvida produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Ångerrätten omfattas inte av varor som snabbt kan försämras, t.ex. livsmedel, blommor, krukväxter och produkter som kan plomberas av Webbutiken, om plomberingen är bruten. Detta omfattar samtliga produkter i Webbutiken.

Garanti och reklamationsrätt


Alla produkter som finns till försäljning på www.fluless.se säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna ska anges i produktannonserna.

Webbutiken sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med köparen gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Vissa produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer produkten vid leveransen.

Vid reklamation har köparen rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Köparen är därmed införstådd i att Webbutiken har rätt att i första hand erbjuda köparen alternativ produkt. Om felet är av väsentligt betydelse för köparen har köparen rätt att häva köpet.

Vid fel på produkt som ej orsakats av köparen men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Webbutiken, repareras eller ersätts produkten av den enskilda Webbutiken på Fluless Sweden AB bekostnad. Köparen bör spara och förvara orderbekräftelsen från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om köparen behöver reklamera produkten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följs Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Betalmetoder

Kredit/kontokort

Klarna Pay Now